Usługi

Ścieżka przewidziana w Projekcie  dla Uczestników/czek:
1. Diagnoza potrzeb uczestników projektu- stworzenie ścieżki reintegracji,
2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym poradnictwo specjalistyczne i trening umiejętności społecznych,
3. ZAJĘCIA Z TRENEREM AKTYWNOŚCI
4. POŚREDNICTWO PRACY
5. SZKOLENIA podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zawodowe
6. Staże zawodowe -3 miesięczne

Script logo