Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne

1.  Regulamin Projektu
2.  Formularz rekrutacyjny
3.  Oświadczenie RODO
4.  Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
5.  Oświadczenie o zagrożeniu ubóstwem
6.  Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenach objętych rewitalizacją
7.  Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenach wiejskich
8.  Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo
9.  Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w ewidencji urzędów pracy
10.  Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w ewidencji urzędów pracy
11.  Oświadczenie o przebywaniu w innej niekorzystnej sytuacji życiowej i/ lub społecznej
12.  Ankieta potrzeb dla osób z niepełnosprawnością
13.  Zgoda na przetwarzanie danych do NNW
14.  Ankieta motywacyjna
15.  Oświadczenie o braku zaangażowania

Komplet dokumentów rekrutacyjnych

 

Script logo