O projekcie

Szanowni Państwo,
Firma Consultor Sp. z.o.o w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań zaprasza serdecznie wszystkie osoby zainteresowane do wzięcia do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych oraz stażach w ramach projektu: „Zintegrowani 2 Edycja”

Projekt skierowany jest do 75 osób (42 kobiet i 33 mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem z terenu województwa lubelskiego zamieszkujących tereny wiejskie i/ lub tereny objęte programem rewitalizacji, w wieku 18 – 67 lat, a w szczególności:

Osoby z niepełnosprawnością i/ lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, które:
•    są bierne zawodowo,
•    osoby bezrobotne
•    posiadają niskie kwalifikacje,
•    korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowego programu na rzecz osób z niepełnosprawnościami w szczególności z obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Rezultatem działań w Projekcie będzie zwiększenie szans na integrację społeczną oraz przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy osób objętych wsparciem.

W ramach projektu realizujemy takie formy wsparcia jak :
1.    Diagnozę Potrzeb Uczestników Projektu – stworzenie ścieżki reintegracji (4h na osobę)
2.    Działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (spotkania m.in. z psychologiem, socjoterapeutą, prawnikiem lub mediatorem) ( 6h na osobę)
3.    Działania mające na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych Uczestników Projektu ( 12h dydaktycznych na grupę)
4.    Zajęcia z Trenerem Aktywności ( wsparcie przez cały okres udziału w projekcie)
5.    Pośrednictwo Pracy (6h na osobę)
6.    Szkolenia zawodowe do wyboru: a) Kucharz/ Piekarz/ Cukiernik/ Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji) – 144 godziny szkoleniowe
b)   Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej/ Opiekun/ka osób starszych lub niepełnosprawnych/ Pracownik ds. rachunkowości i księgowości (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji) - 96 godzin szkoleniowych
7.    Staże 3 – miesięczne

Co więcej zapewniamy:  
•    stypendium szkoleniowe i stażowe,
•    materiały szkoleniowe,
•    zewnętrzne egzaminy po szkoleniach,
•    poczęstunek i ciepły posiłek w trakcie zajęć grupowych (w tym szkolenia),
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
•    badania lekarskie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Mieszka I 6, Lublin oraz ul. 3 Maja 18/5a, II piętro Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu: 509-611-394; 500-026-613 lub +48 793 125 321. Adres biura przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami Punkt Informacji Projektów Europejskich Fundacji Nowy Staw (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) ul. Krakowskie Przedmieście 28, Lublin.

 

Script logo