Aktualności

Data aktualizacji 14.04.2022

Szanowni Państwo,
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszyscy pracownicy Firmy Consultor Sp. z o.o. składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom projektu „Zintegrowani – 2 edycja”. Chcielibyśmy życzyć Państwu zdrowych, pogodnych i spokojnych świąt, spędzonych w gronie najbliższych.
Personel Projektu

 

Data aktualizacji 08.03.2022

Szanowni Państwo,
przypominamy, że zgodnie z umową stażową wypłata stypendium stażowego następuje do 10 dnia każdego następnego miesiąca.

 

Data aktualizacji 01.03.2022

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że od dnia dzisiejszego Uczestniczki i Uczestnicy Projektu rozpoczęli przedłużone staże. Życzymy wszystkim owocnej pracy i dalszych sukcesów zawodowych w związku z pogłębianiem zdobytych umiejętności i kwalifikacji!

 

Data aktualizacji 21.02.2022

Szanowni Państwo,
informujemy, że dzięki przychylności i wyrażeniu zgody przez Instytucję Pośredniczącą tj. Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Lublinie, projekt „Zintegrowani- 2 edycja” został przedłużony o dwa miesiące, co umożliwiło przedłużenie staży 10 osobom spośród Uczestników/Uczestniczek Projektów. Serdecznie gratulujemy!

 

Data aktualizacji 04.02.2022

Szanowni Państwo,
przypominamy i prosimy o terminowe dostarczanie list stażowych za konkretne miesiące, ponieważ w przeciwnym wypadku będą występować opóźnienia w wypłatach stypendiach stażowych. 

 

Data aktualizacji 04.01.2022

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy poinformować, że biuro projektu jest nieczynne w dniu 07.01.2022 roku. Będziemy dla Państwa ponownie dostępni od 10.01.2022 roku.

 

Data aktualizacji 22.12.2021

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy poinformować, że biuro projektu jest nieczynne w dniu 24.12.2021 roku. Będziemy dla Państwa ponownie dostępni od 27 grudnia 2021 roku.

 

Data aktualizacji 21.12.2021

Z okazji zbliżających Świąt Bożego Narodzenia, wszyscy pracownicy Firmy Consultor Sp. z o.o. składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom projektu „Zintegrowani - 2 edycja”. Chcielibyśmy życzyć Państwu zdrowych, pogodnych i spokojnych świąt, spędzonych w gronie najbliższych, a w nadchodzącym Nowym Roku samych sukcesów osobistych i zawodowych.
Wesołych Świąt!
Personel Projektu

 

Data aktualizacji 01.12.2021

Szanowni Państwo,
informujemy, że Uczestnicy z grupy III – szkolenie „Cukiernik” rozpoczęli staże zawodowe przewidziane po szkoleniu zawodowym. Życzymy Państwu owocnej pracy! 

 

Data aktualizacji 29.11.2021

Szanowni Państwo,
z radością informujemy, że wszystkie osoby z grupy III – szkolenie „Cukiernik” przystąpiły do egzaminu czeladniczego i zakończyły go z wynikiem pozytywnym. Serdecznie wszystkim gratulujemy! Poniżej prezentujemy zdjęcia wypieków Uczestników biorących udział w szkoleniu:

 

Data aktualizacji 02.11.2021

Szanowni Państwo,
informujemy, że Uczestnicy z grupy II – szkolenie „Kucharz” rozpoczęli staże zawodowe przewidziane po szkoleniu zawodowym. Mamy nadzieję, że staże umożliwią Państwu rozwijanie umiejętności i kwalifikacji nabytych w trakcie szkolenia zawodowego.

 

Data aktualizacji 30.10.2021

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym Uczestnicy grupy III rozpoczęli szkolenie zawodowe z zakresu „Cukiernik”. Osobom biorącym udział w szkoleniu życzymy samych sukcesów w czasie zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu cukiernictwa.

 

Data aktualizacji 20.10.2021

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że w dniu 08.10.2021 r., Uczestnicy grupy II przystąpili do egzaminu czeladniczego „Kucharz”. Miło nam powiadomić, że wszystkie osoby podchodzące do egzaminu zakończyły go z wynikiem pozytywnym 😊 Serdecznie gratulujemy!
Poniżej, prezentujemy zdjęcia potraw przygotowanych przez naszych Uczestników 😊

Data aktualizacji 14.09.2021

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu dzisiejszym szkolenie zawodowe z zakresu „Kucharz” rozpoczęła grupa II z Chełma. Uczestnikom życzymy owocnej nauki, która umożliwi im nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji.

 

Data aktualizacji 08.09.2021

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym wszyscy Uczestnicy grupy I przystąpili do egzaminu czeladniczego „Kucharz”. Miło nam powiadomić, że wszystkie osoby podchodzące do egzaminu zakończyły go z wynikiem pozytywnym. Serdecznie gratulujemy!
Poniżej, prezentujemy zdjęcia potraw przygotowanych przez naszych Uczestników.


 

Data aktualizacji 17.08.2021

Szanowni Państwo,
Informujemy, że z dniem dzisiejszym grupa III z Zamościa rozpoczęła pierwszą z przewidzianych form wsparcia w postaci Diagnozy Potrzeb – stworzenie ścieżki reintegracji.
Wszystkim osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie gratulujemy!

 

Data aktualizacji 16.08.2021

Szanowni państwo,
Miło nam poinformować, że grupa I z Lublina jest obecnie w trakcie trwania szkolenia z zakresu „Kucharz”. Po jego zakończeniu, wszyscy uczestnicy przystąpią do egzaminu czeladniczego.

 

Data aktualizacji 12.08.2021

Mamy przyjemność poinformować, że ruszyliśmy ze ścieżką wsparcia dla grupy II. Uczestniczki i Uczestnicy są obecnie w trakcie treningu kompetencji społecznych, przeszli już Diagnozę potrzeb-stworzenie ścieżki reintegracji, Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, poradnictwo specjalistyczne.

 

Data aktualizacji 20.07.2021

Szanowni państwo,
Miło nam poinformować, że grupa II z Chełma, rozpoczęła właśnie Poradnictwo Psychologiczne w ramach Usługi Aktywnej Integracji o charakterze społecznym- poradnictwo specjalistyczne i trening umiejętności społecznych. Osobom zakwalifikowanym do projektu serdecznie gratulujemy!

 

Data aktualizacji 02.07.2021

Szanowni Państwo,
Informujemy, że grupa II  jest w trakcie Diagnozy Potrzeb Uczestników Projektu-stworzenie ścieżki reintegracji. Zajęcia odbywają się w Chełmie.

 

Data aktualizacji 29.06.2021

Szanowni Państwo,
Firma Consultor Sp.z.o.o w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań zaprasza serdecznie wszystkie osoby zainteresowane do wzięcia do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych oraz stażach w ramach projektu : „Zintegrowani 2 Edycja”
Projekt skierowany jest do 75 osób wykluczonych ( w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem z terenu województwa lubelskiego zamieszkujących tereny wiejskie i/ lub tereny objęte programem rewitalizacji, w wieku 18 – 67 lat, a w szczególności:

Osoby z niepełnosprawnością i/ lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, które:
•    są bierne zawodowo,
•    osoby bezrobotne
•    posiadają niskie kwalifikacje,
•    korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowego programu na rzecz osób z niepełnosprawnościami w szczególności z obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Rezultatem działań w Projekcie będzie zwiększenie szans na integrację społeczną oraz przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy osób objętych wsparciem.

W ramach projektu realizujemy takie formy wsparcia jak :
1.    Diagnozę Potrzeb Uczestników Projektu – stworzenie ścieżki reintegracji (4h na osobę)
2.    Działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (spotkania m.in. z psychologiem,       socjoterapeutą, prawnikiem lub mediatorem) ( 6h na osobę)
3.    Działania mające na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych Uczestników Projektu ( 12h dydaktycznych na grupę)
4.    Zajęcia z Trenerem Aktywności ( wsparcie przez cały okres udziału w projekcie)
5.    Pośrednictwo Pracy (6h na osobę)
6.    Szkolenia zawodowe do wyboru: a) Kucharz/ Piekarz/ Cukiernik/ Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji) – 144 godziny szkoleniowe
b)   Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej/ Opiekun/ka osób starszych lub niepełnosprawnych/ Pracownik ds. rachunkowości i księgowości (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji)- 96 godzin szkoleniowych
7.    Staże 3 – miesięczne

Co więcej zapewniamy:  
•    stypendium szkoleniowe i stażowe,
•    materiały szkoleniowe,
•    zewnętrzne egzaminy po szkoleniach,
•    poczęstunek i ciepły posiłek w trakcie zajęć grupowych (w tym szkolenia),
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
•    badania lekarskie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Mieszka I 6, Lublin oraz ul. 3 Maja 18/5a, II piętro Lublin
Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu: 509-611-394; 500-026-613 lub +48 793 125 321. Adres biura przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami
Punkt Informacji Projektów Europejskich Fundacji Nowy Staw (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) ul. Krakowskie Przedmieście 28, Lublin.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Projektu: http://zintegrowani-2edycja.consultor.pl/

 

Data aktualizacji 07.06.2021

Aktualnie na terenie powiatu lubartowskiego dużym zainteresowaniem cieszy się szkolenie  z zakresu „Cukiernik”. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc w tej grupie, dlatego też zapraszamy chętne osoby do przewidzianych form wsparcia i szkoleniu .Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Mieszka I 6, 20-610 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu:  509-611-394 lub 500-026-613

 

Data aktualizacji 31.05.2021

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu 04.06.2021 r. (piątek) biuro Consultor Sp. z o.o. będzie zamknięte. Za niedogodności przepraszamy!

 

Data aktualizacji 21.05.2021

Szanowni Państwo,
Informujemy, że z dniem dzisiejszym grupa 1/EDS/Chełm rozpoczęła pierwszą z przewidzianych form wsparcia w postaci Diagnozy Potrzeb – stworzenie ścieżki reintegracji.
Wszystkim osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie gratulujemy!

 

Data aktualizacji 04.05.2021

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu dzisiejszym grupa I – Kucharz rozpoczęła pierwszą formę wsparcia w postaci Diagnozy Potrzeb – stworzenie ścieżki reintegracji. Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie serdecznie gratulujemy!

Ponadto, prowadzimy ciągłą rekrutację osób chętnych do udziału w projekcie z zakresu innych szkoleń zawodowych. Osoby zainteresowane projektem zachęcamy do kontaktu.

 

Data aktualizacji 12.04.2021

Szanowni Państwo,
Informujemy, że dysponujemy ostatnimi wolnymi miejscami na szkolenia z zakresu „Kucharz”.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Mieszka I 6, 20-610 Lublin bądź ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin . Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu: 509 611 394 lub 793 125 321.

 

Data aktualizacji 01.04.2021

Szanowni Państwo,
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszyscy pracownicy Firmy Consultor Sp. z o.o. składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom projektu „Zintegrowani – 2 edycja”. Chcielibyśmy życzyć Państwu zdrowych, pogodnych i spokojnych świąt, spędzonych w gronie najbliższych.
Personel Projektu

 

Data aktualizacji 22.03.2021

Szanowni Państwo,
firma Consultor Sp. z o.o. w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań serdecznie zaprasza osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Zintegrowani – 2 edycja” do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych oraz stażach. W chwili obecnej szukamy osób chętnych do udziału w szkoleniu z zakresu „Kucharza”. Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerami telefonów: 509 611 394 oraz 793 125 321. Zapraszamy do kontaktu!

 

Data aktualizacji 03.03.2021

Szanowni Państwo,
w zakładce REKRUTACJA znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Zintegrowani-2 edycja”. Zachęcamy, abyście Państwo w pierwszej kolejności zapoznali się z Regulaminem Projektu, a dopiero później z pozostałymi wymaganymi dokumentami w procesie rekrutacji. W razie trudności z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

 

Data aktualizacji 15.02.2021

Szanowni Państwo,
przedstawiamy Państwu główne założenia projektu „Zintegrowani-2 edycja”:
Projekt skierowany jest do 75 osób (42 kobiet i 33 mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  z terenu województwa lubelskiego zamieszkujące tereny wiejskie i/ lub tereny objęte programem rewitalizacji, w wieku 18 – 67 lat, a w szczególności:
•    Osoby z niepełnosprawnością i/ lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, które:
•    są bierne zawodowo,
•    są zarejestrowane w MUP/ PUP,
•    posiadają niskie kwalifikacje,
•    korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

W ramach realizacji Projektu zapewniamy następujące formy wsparcia:
1.    Diagnozę Potrzeb Uczestników Projektu – stworzenie ścieżki reintegracji
2.    Działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (spotkania m.in. z psychologiem, socjoterapeutą, prawnikiem lub mediatorem)
3.    Działania mające na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych Uczestników Projektu
4.    Zajęcia z Trenerem Aktywności
5.    Pośrednictwo Pracy
6.    Szkolenia zawodowe do wyboru:
a)    Kucharz/ Piekarz/ Cukiernik/ Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji)
b)    Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej/ Opiekun/ka osób starszych lub niepełnosprawnych/ Pracownik ds. rachunkowości i księgowości (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji)
7.    Staże 3 – miesięczne

A ponadto:
•    stypendium szkoleniowe i stażowe,
•    materiały szkoleniowe,
•    zewnętrzne egzaminy po szkoleniach,
•    poczęstunek i ciepły posiłek w trakcie zajęć grupowych (w tym szkolenia),
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
•    badania lekarskie.

 

Data aktualizacji 01.02.2021

Szanowni Państwo,
rozpoczęliśmy realizację projektu „Zintegrowani-2edycja” .

Informujemy, że już wkrótce w zakładce REKRUTACJA znajdziecie Państwo informacje o procesie rekrutacji oraz sylwetce Kandydata. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie już niebawem odnajdą dokumenty rekrutacyjne w zakładce DO POBRANIA. Po więcej informacji na temat Projektu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 509-611-394 i 511-403-155 lub osobiście w siedzibie Biur Projektu . Wypełnione dokumenty można wysłać również pocztą tradycyjną do siedziby biur lub drogą mailową na adres: info@consultor.pl


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Script logo