Aktualności

Data aktualizacji 03.03.2021

Szanowni Państwo,
w zakładce REKRUTACJA znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Zintegrowani-2 edycja”. Zachęcamy, abyście Państwo w pierwszej kolejności zapoznali się z Regulaminem Projektu, a dopiero później z pozostałymi wymaganymi dokumentami w procesie rekrutacji. W razie trudności z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

 

Data aktualizacji 15.02.2021

Szanowni Państwo,
przedstawiamy Państwu główne założenia projektu „Zintegrowani-2 edycja”:

Projekt skierowany jest do 75 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  z terenu województwa lubelskiego zamieszkujące tereny wiejskie i/ lub tereny objęte programem rewitalizacji, w wieku 18 – 67 lat, a w szczególności:
•    Osoby z niepełnosprawnością i/ lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, które:

  • są bierne zawodowo,
  • są zarejestrowane w MUP/ PUP,
  • posiadają niskie kwalifikacje,
  • korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

W ramach realizacji Projektu zapewniamy następujące formy wsparcia:

1.    Diagnozę Potrzeb Uczestników Projektu – stworzenie ścieżki reintegracji
2.    Działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (spotkania m.in. z psychologiem, socjoterapeutą, prawnikiem lub mediatorem)
3.    Działania mające na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych Uczestników Projektu
4.    Zajęcia z Trenerem Aktywności
5.    Pośrednictwo Pracy
6.    Szkolenia zawodowe do wyboru:

a)    Kucharz/ Piekarz/ Cukiernik/ Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji)
b)    Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej/ Opiekun/ka osób starszych lub niepełnosprawnych/ Pracownik ds. rachunkowości i księgowości (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji)

7.    Staże 3 – miesięczne

A ponadto:

  • stypendium szkoleniowe i stażowe,
  • materiały szkoleniowe,
  • zewnętrzne egzaminy po szkoleniach,
  • poczęstunek i ciepły posiłek w trakcie zajęć grupowych (w tym szkolenia),
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
  • badania lekarskie.

 

Data aktualizacji 01.02.2021

Szanowni Państwo,
rozpoczęliśmy realizację projektu „Zintegrowani-2edycja” .

Informujemy, że już wkrótce w zakładce REKRUTACJA znajdziecie Państwo informacje o procesie rekrutacji oraz sylwetce Kandydata. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie już niebawem odnajdą dokumenty rekrutacyjne w zakładce DO POBRANIA. Po więcej informacji na temat Projektu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 509-611-394 i 511-403-155 lub osobiście w siedzibie Biur Projektu . Wypełnione dokumenty można wysłać również pocztą tradycyjną do siedziby biur lub drogą mailową na adres: info@consultor.pl


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Script logo